غرفه و دفتر

اجاره، خرید و فروش غرفه و دفتر

جهت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی نیاز به داشتن دفتر کار مشخص می باشد .

تیم  anzalibusiness در آینده ای نزدیک امکان تهیه دفتر به صورت آنلاین را فراهم خواهد آورد .


تلفن :  -

موبایل :  09386514203

anzalibusiness@gmail.com