منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی ،نگین تجارت شمال کشور


منطقه آزاد انزلی در استان گیلان و در فاصله 31 کیلومتری از مرکز شهر رشت قرار دارد. منطقه ای که سال 1384 از منطقه ویژه به منطقه آزاد تبدیل شد و به عنوان اولین منطقه آزاد شمال کشور فعالیت خود را آغاز نمود .

منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي اهدافي نظير: « عمران و آباداني و ارائه خدمات عمومي ـ رشد و توسعه اقتصاد ـ جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي ـ ايجاد اشتغال سالم و مولد ـ تنظيم بازاركار وكالا ، تشويق توليد و صادرات كالا ـ ورود و حضورفعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني ـ جذب فناوريهاي جديد وانتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي همسو با توسعه علمي و فناوري جهان ـ تسريع در فرايندهاي تجاري ، اقتصادي و فناوري (كاتاليزور) با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح ها و تعميم آن به سرتاسر كشور » كه رسالت تعامل فعال با جهان ؛ منطبق با سند چشم انداز بیست ساله کشور را دنبال می نماید .