منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی

√ مزيتهای قانوني منطقه آزاد انزلی

حاكم بودن مقررات خاص اشتغال در مناطق
آزادي كامل ورود و خروج سرمایه
تضمين كامل سرمايه هاي خارجي و سود حاصل از آنها
معافيت مالياتي ۱۵ ساله كه تا ۲۰ سال افزايش پيدا نموده است
معافيت از پرداخت هرگونه حقوق گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه ، ماشين آلات و قطعات يدكي جهت توليد كنندگان منطقه
معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه آزاد به داخل كشور به ميزان ارزش افزوده
امكان ترانزيت و صدور مجدد كالا بدون محدوديت
امكان مشاركت سرمايه گذاري داخلي و خارجي
معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه به داخل كشور
امكان ورود كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني منطقه
امكان ورود اتباع خارجي از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق ،بدون نياز به صدور رواديد قبلي
فروش و اجاره زمين به سرمايه گذاران داخلي و اجاره زمين به سرمايه گذاران خارجي

آزادي مشاركت سرمايه گذاري خارجي تا سقف ۱۰۰ درصد